Trampkraft är en förening för alla som är intresserade av muskeldrivna fordon på land, till sjöss och i luften. Tyngdpunkten ligger för närvarande på landfordon där majoriteten är liggcyklar. Föreningen är medlem i WHPVA (World Human Powered Vehicle Association) som fungerar som paraplyorganisation för alla nationella HPV-klubbar i världen.

7th International Velomobile Seminar


Dags för det sjunde ”International Velomobile Seminar”
På velomobilseminariet sammanförs användare, konstruktörer, tillverkare och vägkonstruktörer i syfte att stimulera utvecklingen av infrastruktur, social integration, teknik och marknadsföring. Seminariet hålls torsdagen den 6 och fredagen den 7 september i Dronten, Nederländerna. Det kommer vara vetenskapliga och tekniska föredrag i kombination med tekniska demonstrationer. Konferensdelen av seminariet kommer att organiseras kring följande teman:
-          Infrastruktur för optimerad användning av mänsklig kraft för transport
-          Främjande och stimulering av acceptans och användning av velomobiler
-          Teknik: framsteg och begränsningar av moderna velomobiler
-          Känslomässig och social kontext