Trampkraft är en förening för alla som är intresserade av muskeldrivna fordon på land, till sjöss och i luften. Tyngdpunkten ligger för närvarande på landfordon där majoriteten är liggcyklar. Föreningen är medlem i WHPVA (World Human Powered Vehicle Association) som fungerar som paraplyorganisation för alla nationella HPV-klubbar i världen.

Arkiv

Här lägger vi sådant som inte är aktuellt men ändå har ett visst intresse.
En förteckning över den kompletta utgivningen av vår medlemstidning Trampkraft. Innehåller även återskapade texter från gamla nummer.
Länk: Trampkraft Arkiv


Bilder från Hallandsloppet 6 maj 2000
Länk: Hallandsloppet 2000

Bilder från Bilfri dag i Lund 22-23 september 2000
Länk: Bilfri dag 2000

Mats Nilssons bilder från HPV-VM 1999
Länk: HPV-VM 1999

Bilder från Hallandsloppet 1999.
Länk: Hallandsloppet 1999

Bilder från HPV-EM i Roskilde 1998.
Länk: HPV-EM 1998

Bilder på liggcyklar från 1996-1998.
Länk: HPV-bilder